ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา ราคาโปรโมชั่นพิเศษ ลดสูงสุดถึง 50%

..... ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา ราคาโปรโมชั่นพิเศษสุด !!! ลดสูงสุดถึง 50% .....

 

ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา เรือริเวอร์สตาร์ปรินเซส

เรือริเวอร์สตาร์ปรินเซส ล่องเรือดินเนอร์ขนาด 300 ที่นั่ง

เป็นเรือดินเนอร์ 2 ชั้น (ชั้นที่ 1 เป็นห้องแอร์มีกระจก ชั้นที่ 2 เป็นดาดฟ้ามีหลังคา)

เวลาล่องเรือ 19.30 - 21.30 น. (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) ท่าเรือยอดพิมาน (ปากคลองตลาด)

การแสดงบนเรือ : ดนตรีสด และรำไทย

ราคาปกติ (ผู้ใหญ่) 1,500 บาทราคาพิเศษ 750 บาท

ราคาปกติ (เด็ก 4 - 10 ปี) 1,000 บาท / ราคาพิเศษ 550 บาท

 


 

ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา เรือแกรนด์เพิร์ล ครุยส์

เรือแกรนด์เพิร์ล ล่องเรือดินเนอร์ขนาด 300 ที่นั่ง

เป็นเรือดินเนอร์ 3 ชั้น (ชั้นที่ 1 และ 2 เป็นห้องกระจกมีแอร์ ชั้นที่ 3 เป็นดาดฟ้าเปิดโล่ง)

เวลาล่องเรือ 19.30 - 21.30 น. (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (ซ.เจริญกรุง 30)

การแสดงบนเรือ : ดนตรีสด รำไทย และโขน

ราคาปกติ (ผู้ใหญ่) 1,800 บาทราคาพิเศษ 1,200 บาท

ราคาปกติ (เด็ก 4 - 10 ปี) 1,400 บาท / ราคาพิเศษ 800 บาท

 


 

ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล ครุยส์

เรือแกรนด์เพิร์ล ล่องเรือดินเนอร์ขนาด 800 ที่นั่ง

เป็นเรือดินเนอร์ 3 ชั้น (ชั้นที่ 1 และ 2 เป็นห้องกระจกมีแอร์ ชั้นที่ 3 เป็นดาดฟ้าเปิดโล่ง)

เวลาล่องเรือ 19.30 - 21.30 น. (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (ซ.เจริญกรุง 30)

การแสดงบนเรือ : ดนตรีสด รำไทย และโขน

ราคาปกติ (ผู้ใหญ่) 4,000 บาท / ราคาพิเศษ 1,500 บาท

ราคาปกติ (เด็ก 4 - 10 ปี) 2,800 บาท / ราคาพิเศษ 1,200 บาท

 


 

ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา เรือเจ้าพระยาปรินเซส ครุยส์

เรือเจ้าพระยาปรินเซส ล่องเรือดินเนอร์ขนาด 300 ที่นั่ง

เป็นเรือดินเนอร์ 2 ชั้น (ชั้นที่ 1 เป็นห้องแอร์มีกระจก ชั้นที่ 2 เป็นดาดฟ้ามีหลังคา)

เวลาล่องเรือ 19.45 - 21.45 น. (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (ซ.เจริญกรุง 30)

การแสดงบนเรือ : ดนตรีสด และแซกโซโฟน

ราคาปกติ (ผู้ใหญ่) 1,400 บาท / ราคาพิเศษ 950 บาท

ราคาปกติ (เด็ก 5 - 12 ปี) 1,000 บาท / ราคาพิเศษ 750 บาท

 


 

ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา เรือเจ้าพระยา ครุยส์

เรือเจ้าพระยาครุซส์ ล่องเรือดินเนอร์ขนาด 500 ที่นั่ง

เป็นเรือดินเนอร์ 2 ชั้น (ชั้นที่ 1 เป็นห้องแอร์มีกระจก ชั้นที่ 2 เป็นดาดฟ้ามีหลังคา)

เวลาล่องเรือ 19.00 - 21.00 น. (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (ซ.เจริญกรุง 30)

การแสดงบนเรือ : ดนตรีสด และรำไทย

ราคาปกติ (ผู้ใหญ่) 1,700 บาท / ราคาพิเศษ 999 บาท

ราคาปกติ (เด็ก 4 - 10 ปี) 1,200 บาท / ราคาพิเศษ 850 บาท

 


 

ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครุยส์

เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครุยส์ ล่องเรือดินเนอร์ขนาด 300 ที่นั่ง

เป็นเรือดินเนอร์ 3 ชั้น (ชั้นที่ 1 และ 2 เป็นห้องแอร์มีกระจก ชั้นที่ 3 เป็นดาดฟ้าเปิดโล่ง)

เวลาล่องเรือ 19.45 - 21.45 น. (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (ซ.เจริญกรุง 30)

การแสดงบนเรือ : ดนตรีสด รำไทย และคาบาเรต์โชว์

ราคาปกติ (ผู้ใหญ่) 1,400 บาท / ราคาพิเศษ 850 บาท

ราคาปกติ (เด็ก 4 - 10 ปี) 1,000 บาท / ราคาพิเศษ 600 บาท

 


 

ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา เรือแว่นฟ้าดินเนอร์ ครุยสฺ์

เรือแว่นฟ้า ล่องเรือดินเนอร์ขนาด 40-120 ที่นั่ง
เป็นเรือดินเนอร์ 1 ชั้น (เป็นเรือทรงไทยมีผนังเปิดโล่ง 2 ข้าง)
เวลาล่องเรือ 19.00 - 21.00 น. (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (ซ.เจริญกรุง 30)
การแสดงบนเรือ : ขิม และรำไทย
ราคาปกติ(ผู้ใหญ่) 1,400 บาท/ราคาพิเศษ 900 บาท
ราคาเด็ก 4-10 ปี 1,000 บาท/ ราคาพิเศษ 700 บาท


 

ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา เรือริเวอร์ไซด์ ครุยส์

เรือริเวอร์ไซด์ ล่องเรือดินเนอร์ขนาด 800 ที่นั่ง

เวลาล่องเรือ 19.30 - 21.30 น. (ล่องเรือ 2 ชั่วโมง) ท่าเรือ ริเวอร์ไซด์ (โรงแรมริเวอร์ไซด์ สะพานซังฮี)

ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 2,000 บาทราคาพิเศษ 1,100 บาท 

ราคาเด็ก ความสูงไม่เกิน 110 ซม. 1000 บาทราคาพิเศษ 850 บาท

 


 

ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา เรือเดอะเวอร์ติเคิล

เรือเดอะเวอร์ติเคิล ล่องเรือดินเนอร์ขนาด 600 ที่นั่ง

เป็นเรือดินเนอร์ 3 ชั้น (ชั้นที่ 1-2 เป็นห้องแอร์มีกระจก ชั้นที่ 3 เป็นดาดฟ้าเปิดโล่ง)

เวลาล่องเรือ 19.30 - 21.30 น. (ท่าเรือเอเชียทีค)

การแสดงบนเรือ : กลองสะบัดชัย หุ่นละครเล็ก นักร้องพร้อมดนตรี

ราคาปกติ (ผู้ใหญ่) 1,600 บาท / ราคาพิเศษ 900 บาท

ราคาปกติ (เด็ก 4 - 10 ปี) 800 บาท / ราคาพิเศษ 550 บาท

Visitors: 332,420