บัตร โขนศาลาเฉลิมกรุง

 

 

โขน ศาลาเฉลิมกรุง 


ชมสุดยอดศิลปะการแสดงชั้นสูง
 โขน ศาลาเฉลิมกรุง  ชุด หนุมานข้าราชบริพารพระจักรี ” 

ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผน 

ดำเนินเรื่องราวสั้นกระชับด้วยการพากย์-เจรจา และ เพลงหน้าพาทย์แบบโบราณ 

ชมความพิเศษสวยงามของเครื่องแต่งกายที่วิจิตรตามขนบเดิม ซึ่งสร้างสรรค์เพื่อการแสดงโดยเฉพาะ

 

 โขนชุดนี้เป็นโขนคณะใหม่ที่ได้คัดเลือกศิลปินกว่า 60 คน 
ที่ได้รับการฝึกฝนนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย จากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมแสดง 
กำกับการแสดงโดย อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ปัญญวัตวงศ์ บรรเลงดนตรีโดย วงโรหิตาจล

 


 
 

รอบเวลาการแสดง 

- เปิดแสดงทุก วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ 

- เวลา 19.30 น.  ( แสดงต่อเนื่องยาว 1 ชั่วโมง 20 นาที ) 

- การแสดงมีคำบรรยายตัววิ่งภาษาอังกฤษประกอบตลอดการแสดง

  


  

เส้นทางการเดินทาง

จาก สยามสแควร์                  

- รถประจำทาง สาย 73, 73ปอ.73, ปอ.73

จาก สวนลุม (พระราม 4)        

- รถประจำทาง สาย 4, 46, 507, ปอ.4,ปอ.507                 

จาก ปิ่นเกล้า                        

 - รถประจำทาง สาย 507, ปอ.507

 


 

แผนที่การเดินทาง

 

 
Visitors: 222,750