บัตร โขนศาลาเฉลิมกรุง

 

 

โขน ศาลาเฉลิมกรุง 


ชมสุดยอดศิลปะการแสดงชั้นสูง
 โขน ศาลาเฉลิมกรุง  ชุด หนุมานข้าราชบริพารพระจักรี ” 

ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผน 

ดำเนินเรื่องราวสั้นกระชับด้วยการพากย์-เจรจา และ เพลงหน้าพาทย์แบบโบราณ 

ชมความพิเศษสวยงามของเครื่องแต่งกายที่วิจิตรตามขนบเดิม ซึ่งสร้างสรรค์เพื่อการแสดงโดยเฉพาะ

 

 โขนชุดนี้เป็นโขนคณะใหม่ที่ได้คัดเลือกศิลปินกว่า 60 คน 
ที่ได้รับการฝึกฝนนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย จากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมแสดง 
กำกับการแสดงโดย อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ปัญญวัตวงศ์ บรรเลงดนตรีโดย วงโรหิตาจล

 
อัตราค่าเข้าชม


 

 


รอบเวลาการแสดง 

 
- เปิดแสดงทุก วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ 
- เวลา 19.30 น.  ( แสดงต่อเนื่องยาว 1 ชั่วโมง 20 นาที ) 
- การแสดงมีคำบรรยายตัววิ่งภาษาอังกฤษประกอบตลอดการแสดง  

  

เส้นทางการเดินทาง

 
จาก สยามสแควร์                  
- รถประจำทาง สาย 73, 73ปอ.73, ปอ.73

จาก สวนลุม (พระราม 4)        
- รถประจำทาง สาย 4, 46, 507, ปอ.4,ปอ.507                 
จาก ปิ่นเกล้า                        
 รถประจำทาง สาย 507, ปอ.507

  

แผนที่การเดินทาง


 

 

 
Visitors: 332,420