โปรโมชั่นล่องเรือวันลอยกระทง


 LOYKRATONG FULL MOON PARTY DINNER CRUISE 

ล่องเรือดินเนอร์วันลอยกระทง เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ ครุยส์

เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครุยส์ ล่องเรือดินเนอร์ขนาด 300 ที่นั่ง

เป็นเรือดินเนอร์ 3 ชั้น (ชั้นที่ 1 และ 2 เป็นห้องแอร์มีกระจก ชั้นที่ 3 เป็นดาดฟ้าเปิดโล่ง)

เวลาล่องเรือ 20.05-23.45 น.  (ท่าเรือที่ 2 ริเวอร์ซิตี้)

การแสดงบนเรือ : ดนตรีสด รำไทย และคาบาเรต์โชว์ 

ผู้ใหญ่ / ราคาพิเศษ 2,800 บาท

เด็ก 4-10 ปี / ราคาพิเศษ 2,300 บาท

 * พิเศษ กระทงใบตองสำหรับทุกท่าน *  


 

ล่องเรือดินเนอร์วันลอยกระทง เรือริเวอร์สตาร์ปรินเซส

เรือริเวอร์สตาร์ปรินเซส ล่องเรือดินเนอร์ขนาด 300 ที่นั่ง

เป็นเรือดินเนอร์ 2 ชั้น (ชั้นที่ 1 เป็นห้องแอร์มีกระจก ชั้นที่ 2 เป็นดาดฟ้ามีหลังคา)

เวลาล่องเรือ 19.30 - 23.00 น. (ท่าเรือที่ 1 ริเวอร์ซิตี้)

การแสดงบนเรือ : ดนตรีสด และรำไทย

ผู้ใหญ่ / ราคาพิเศษ 2,800 บาท

เด็ก 4-10 ปี / ราคาพิเศษ 2,200 บาท

 * พิเศษ กระทงใบตองสำหรับทุกท่าน * 


 

ล่องเรือดินเนอร์วันลอยกระทง เรือแกรนด์เพิร์ล ครุยส์

เรือแกรนด์เพิร์ล ล่องเรือดินเนอร์ขนาด 300 ที่นั่ง

เป็นเรือดินเนอร์ 3 ชั้น (ชั้นที่ 1 และ 2 เป็นห้องกระจกมีแอร์ ชั้นที่ 3 เป็นดาดฟ้าเปิดโล่ง)

เวลาล่องเรือ 19.30 - 23.00 น. ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ 

การแสดงบนเรือ : ดนตรีสด รำไทย และโขน

ผู้ใหญ่ / ราคาพิเศษ 3,800 บาท

เด็ก 4-10 ปี / ราคาพิเศษ 2,000 บาท

 * พิเศษ กระทงใบตองสำหรับทุกท่าน * 


 

ล่องเรือดินเนอร์วันลอยกระทง เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล ครุยส์

เรือแกรนด์เพิร์ล ล่องเรือดินเนอร์ขนาด 800 ที่นั่ง

เป็นเรือดินเนอร์ 3 ชั้น (ชั้นที่ 1 และ 2 เป็นห้องกระจกมีแอร์ ชั้นที่ 3 เป็นดาดฟ้าเปิดโล่ง)

เวลาล่องเรือ 19.30 - 23.00 น. ท่าเรือที่ 2 ริเวอร์ซิตี้ (ซ.เจริญกรุง 30)

การแสดงบนเรือ : ดนตรีสด รำไทย และโขน

ผู้ใหญ่ / ราคาพิเศษ 4,900 บาท

เด็ก 4-10 ปี / ราคาพิเศษ 3,800 บาท

  * พิเศษ กระทงใบตองสำหรับทุกท่าน * 


 

ล่องเรือดินเนอร์วันลอยกระทง เรือเจ้าพระยาปรินเซส ครุยส์

เรือเจ้าพระยาปรินเซส ล่องเรือดินเนอร์ขนาด 300 ที่นั่ง

เป็นเรือดินเนอร์ 2 ชั้น (ชั้นที่ 1 เป็นห้องแอร์มีกระจก ชั้นที่ 2 เป็นดาดฟ้ามีหลังคา)

เวลาล่องเรือ 20.00-23.00 น. (เจริญกรุง 61)

การแสดงบนเรือ : ดนตรีสด และแซกโซโฟน

ผู้ใหญ่ / ราคาพิเศษ 2,700 บาท

เด็ก 5-12 ปี / ราคาพิเศษ 1,700 บาท

 * พิเศษ กระทงใบตองสำหรับทุกท่าน * 


 

ล่องเรือดินเนอร์วันลอยกระทง เรือเจ้าพระยา ครุยส์

เรือเจ้าพระยาครุซส์ ล่องเรือดินเนอร์ขนาด 300 ที่นั่ง

เป็นเรือดินเนอร์ 2 ชั้น (ชั้นที่ 1 เป็นห้องแอร์มีกระจก ชั้นที่ 2 เป็นดาดฟ้ามีหลังคา)

เวลาล่องเรือรอบที่ 1  18.15 - 20.15 น.  ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (ซ.เจริญกรุง 30)

ผู้ใหญ่ / ราคาพิเศษ 2,500 บาท

เด็ก 4-10 ปี / ราคาพิเศษ 2,000 บาท

เวลาล่องเรือรอบที่ 2  21.30 - 23.30 น. ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (ซ.เจริญกรุง 30)

ผู้ใหญ่ / ราคาพิเศษ 3,500 บาท

เด็ก 4-10 ปี / ราคาพิเศษ 3,200 บาท

การแสดงบนเรือ : ดนตรีสด และรำไทย (การแสดงหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและกินรีเล่นน้ำ)

 * พิเศษ กระทงใบตองสำหรับทุกท่าน * 


 

Visitors: 334,926